Lees- en schrijfkring

Van gedachten wisselen over teksten en boeken of zelf teksten schrijven

In de Leeskring Nederlandstalige boeken bespreken we vooraf gelezen romans.
Bij deze cursus is tussentijds instromen op aanvraag mogelijk.

Engelstalige literatuur komt aan bod bij de cursus Reading circle English literature.

Op het programma van de Leeskring literaire Latijnse teksten staan eindexamenteksten van het gymnasium.

Bij de Schrijfkring nemen we zelf de pen creatief ter hand.

Vanwege de voorbereidingstijd zijn voor de hier genoemde cursussen de lessen niet wekelijks, de datums van de bijeenkomsten staan hieronder vermeld.
Alle bijeenkomsten vinden plaats in het gebouw  Paul Krugerlaan 55 te Eindhoven.

Inschrijven:
inschrijvenkleinInschrijven kan digitaal via dit Inschrijfformulier cursussen lees- en schrijfkring. Eén formulier per persoon en één cursus per formulier invullen, dit om vergissingen te voorkomen.
Lees- en schrijfkringen:
Leeskring Nederlandstalige boeken A info ma 09.30-11.00 u start 24 september 3 lessen €24,-
Leeskring Nederlandstalige boeken B info ma 11.15-12.45 u start 24 september 3 lessen €24,-
Reading circle English literature info do 13.00-14.30 u start 27 september 3 lessen €24,-
Literaire Latijnse teksten info ma 11.15-12.45 u start 17 september 7 lessen €53,-
Schrijfkring info do 13.00-14.30 u start 20 september 5 lessen €40,-

Aanmelden cursus lees- en schrijfkring:
aanhef:
uw achternaam:
voorletters:
roepnaam:
straat:
huisnummer:
postcode:
woonplaats:
telefoon:
e-mail:
indien bekend cursistnummer
kies uw cursus:
startdatum:
eventuele opmerking:
klik om het formulier te verzenden:

bib Leeskring Nederlandstalige boeken A en B
In de leeskring praten we met elkaar over vooraf gelezen Nederlandstalige of in het Nederlands vertaalde romans. Hettie Peeters, de begeleider, maakt de titels ruim van te voren bekend, eventueel in overleg met de groep. Door over de verschillende aspecten van het gelezen boek te discussiëren, ontstaat er meer inzicht. Leesplezier speelt een belangrijke rol. In het cursusseizoen 2018-2019 komt de leeskring zevenmaal bij elkaar op maandagochtend, driemaal in het najaar van 2018 en viermaal in de eerste helft van 2019. Vanwege de grote belangstelling zijn er twee groepen met exact hetzelfde programma, leeskring A van 09.30-11.00 uur en leeskring B van 11.15-12.45 uur in lokaal 4. In de eerste helft van 2018 hebben de volgende bijeenkomsten plaatsgevonden: 22 januari (‘Moedervlekken’ door Arnon Grunberg); 26 februari (‘Het smelt’ door Liza Spit); 26 maart (‘Twee vrouwen’ door Harry Mulisch) en 16 april (‘Een vrouw op de vlucht voor een bericht’ door David Grossman). Voor de maandagen 24 september, 29 oktober en 26 november volgen binnenkort de titels.
Reading circle English literature
Many people like to read a novel in the original (English) language. The participants of the reading circle can make a shortlist of novels they would like to discuss. Alternatively, the coach can make some suggestions from which to choose. The majority vote counts!
Discussion of the novel chosen will be in English, so a fairly good command of this language is required. This is a pleasant and interesting way to practise your spoken English! The meetings are on Thursdays from 13.00h-14.30h on the following dates: 27 September, 8 November and 6 December. During our first meeting we will discuss The Monk of Mokha by Dave Eggers.
bonumLeeskring literaire Latijnse teksten
Bij de leeskring literaire Latijnse teksten genieten we van teksten uit de geschiedenis en gaan we samen de uitdaging van het vertalen aan. We behandelen een gedeelte van de eindexamenstof van het gymnasium uit het boek Vita beata van uitgeverij Hermaion. Het zijn teksten uit de filosofische werken van Cicero en de dialogen en brieven van Seneca, gedeeltelijk in vertaling. Voor 2017-2018 is het thema filosofie.
Er is tevens ruime aandacht voor de cultuurhistorische achtergronden, de klassieke filosofie en de levens van Cicero en Seneca. Als extra’s komen in vertaling andere filosofische teksten aan bod en is er een hoofdstuk over receptie met twee fragmenten uit het werk van Etty Hillesum. Eigen inbreng is altijd welkom.
De bijeenkomsten vinden plaats in lokaal 4 op de maandagochtenden: 18 september; 2 en 23 oktober; 6 en 20 november en 4 en 18 december; steeds van 11.15-12.45 uur in lokaal 4.
schrijvenSchrijfkring
Zelf schrijven! In de schrijfkring staan plezier en creativiteit centraal, of je net begint of al een heel oeuvre bij elkaar hebt geschreven. We komen eens in de drie weken bij elkaar. Elke keer komt een ander aspect van het schrijven aan bod, zoals creativiteit, het korte verhaal, drama, columns, personages en dialoog. Thuis schrijf je stukjes aan de hand van leuke schrijfopdrachten. In de groep kun je je verhalen delen met de andere deelnemers en krijg je feedback en adviezen. Al doende ontdek je wat je het beste ligt en oefen je vaardigheden om je lezers te boeien, te vermaken of te ontroeren.  De bijeenkomsten voor het eerste seizoen van 2018 vinden plaats op de donderdagmiddagen  25 januari, 22 februari, 22 maart en 12 april steeds van 13.00-14.30 uur in lokaal 4. In het najaar gaan we verder op 20 september, 11 oktober, 1 en 22 november en 13 december.